Structure of the Drupal User Group Belgium

Doelstelling

De doelstelling van de Drupal User Group België vzw is het faciliteren en ondersteunen van initiatieven binnen de Belgische Drupalgemeenschap. De vzw neemt specifieke taken op zich om de kennis en het gebruik van Drupal in België te bevorderen.

Tot het takenpakket van de vzw behoren onder andere volgende zaken:

  • organisatie / ondersteuning van Drupal evenementen: o.a. de (maandelijkse) Drupal User Group meetings, Drupalcamps & code sprints.
  • (administratieve) ondersteuning van lokale Drupal initiatieven
  • ondersteuning van drupal.be en aanverwante websites
  • onderhouden van contacten met naburige lokale communities

Current structure

  • Nick Veenhof - Voorzitter
  • Sven Decabooter - Penningmeester
  • Pieter Jonckiere
  • Joris Vercammen

Lid worden / meehelpen

Iedereen die Drupal een warm hart toedraagt kan deelnemen aan activiteiten van de DUG BE vzw. Neem contact met ons op voor meer informatie. Standaard werken we niet met lidmaatschappen want iedereen is welkom. Bij verkiezingen kan iedereen zich ook kandidaat stellen.

Iedereen is welkom op de vergaderingen, en kunnen mee de werking & toekomst van de vzw bepalen. Optioneel kan je zich ook engageren om bepaalde taken te vervullen binnen de vzw, als daar nood aan is.

Dit engagement zorgt er voor dat je zal gecontacteerd worden indien er nood is aan mensen met bepaalde skills of kennis. Op die manier kunnen er snel werkgroepen of verantwoordelijken worden gezocht bij het organiseren van bepaalde activiteiten of evenementen. Dit kan jou zelf ook helpen in jouw carrière om engagement & initiatief te tonen aan toekomstige werkgevers of klanten.  

Uiteraard zijn er geen verplichtingen verbonden aan dit engagement: als actief meehelpen voor jou tijdelijk onmogelijk is, wordt dit gerespecteerd.

Beroep doen op de vzw

Indien je als Belgische Drupalliefhebber van plan bent om een (lokaal) initiatief rondom Drupal op te starten, dan horen we dat graag van jou. Op die manier kunnen we er mee voor helpen zorgen dat je initiatief de nodige visibiliteit krijgt, zorgen voor administratieve en eventuele financiële ondersteuning, alsook zorgen dat verschillende initiatieven elkaar niet voor de voeten lopen.

Neem zeker contact met ons op om dit meer in detail te bespreken.

Statuten van de vzw

2019-01-03: https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2019/01/03/19001582.pdf 

2015-09-14: https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2015/09/14/15130208.pdf

2012-04-27: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2012/04/27/12081704.pdf