The genesis of generative grace

Speaker(s)
Ben Caudron
Session track
Business & strategy
Experience level
Intermediate
Duration
50 min

They seemed to come out of nowhere and were inescapable: the stories about 'Artificial Intelligence'. Wonder – or was it awe? – for what OpenAI's model is capable of, overtook critical reflection on what Large Language Models exactly do, on why we all started using them en masse, on why these astonishing applications were unleashed on the world right now, on how we can employ these developments properly.

Ben Caudron seeks answers to these and other questions in 'de genese van generatieve genade'. In this keynote, he places the current 'Generative AI' in the broader context of the political economy of AI and proposes a framework for a critical analysis of the narratives about the future of the field. In this framework, ideas about data commons and algorithm transparency are central. He does not have definitive answers. Pressing questions, on the other hand…

In a previous life, Ben Caudron was at the cradle of enterprises that shaped the digital transformation. In 2012, the first critical Dutch book about that period and what followed, "Niet Leuk?", was published.

Today, the technology sociologist is Head of Program at the Erasmus University for Applied Sciences (EhB). Meanwhile, he is working on a new collection of essays, in which he dissects the origins, the underlying ideologies, and the consequences of Big Tech's power. This collection concludes with careful contemplations on possible alternative development trajectories. Deep down, he's an optimist.

 

Dutch

Ze leken uit het niets te komen, én onontkoombaar: de verhalen over ‘Artificiële Intelligentie’. Verbazing – of was het ontzag? – over wat het model van OpenAI vermag, haalde het van kritische reflectie over wat Large Language Models precies doen, over waarom we er massaal mee aan de slag gingen, over waarom uitgerekend nu deze verbluffende toepassingen op de wereld werden losgelaten, over hoe we deze ontwikkelingen deugdelijk kunnen inzetten.

Op deze en andere vragen zoekt Ben Caudron een antwoord in ‘de genese van generatieve genade’. In deze keynote situeert hij de huidige ‘Generative AI’ in de bredere context van de politieke economie van AI en stelt hij een kader voor een kritische analyse van de narratieven over de toekomst van het domein. In dat kader staan ideeën over data commons en algoritmetransparantie centraal. Definitieve antwoorden heeft hij niet. Prangende vragen daarentegen…

In een vorig leven stond Ben Caudron mee aan de wieg van ondernemingen die vormgaven aan de digitale transformatie. In 2012 verscheen over die periode en wat erop volgde het eerste kritische Nederlandstalige boek, “Niet Leuk?”’.

Vandaag is de technologiesocioloog Head of Program aan de Erasmus University for Applied Sciences (EhB). Ondertussen werkt hij aan een nieuwe verzameling essays, waarin hij de oorsprong, de achterliggende ideologieën en de consequenties van de macht van Big Tech fileert. Die verzameling sluit af met zorgvuldige mijmeringen over mogelijke alternatieve ontwikkeltrajecten. Diep van binnen is ’t dus een optimist.

Livestream: